Novice
Novica

5. 12. 2023

Razpis osnovnega in obdobnega usposabljanja ''Reševalec na smučišču''

Gorska reševalna zveza Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila Ministrstva za zdravje (pogodba 6040-754/2020-18 in sklep 6040-754/2020-17), Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) in Pravilnika o reševanju na smučiščih (Uradni list št. 22/18) razpisuje Usposabljanje za reševalca na smučišču.

1. Program usposabljanja osnovnega in obdobnega usposabljanja ‘‘Reševalec na smučišču’'

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov: vsebin prve pomoči, ki obsegajo tako teoretični in praktični del, ter tehnični del usposabljanja, namenjen usposabljanju za uporabo ustrezne reševalne tehnike na smučišču, ki je prav tako sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Natančen program usposabljanja z vsemi vsebinami, zahtevami in literaturo, je določen v Pravilniku o reševanju na smučiščih s prilogami, ki ga prilagamo kot prilogo razpisu.

2. Termin in kraj usposabljanja

Skladno z usmeritvami Ministrstva za zdravje se lahko v prehodnem obdobju, ki traja do 31. 12. 2023 na obdobno usposabljanje prijavijo tisti kandidati, ki so zadnjih 4 letih pred uveljavitvijo novele Zakona o reševalcih na smučiščih vsaj eno sezono že opravljali delo reševalca na smučišču. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo upravljalca smučišča.

a) Obdobno usposabljanje za reševalca na smučišču:

Datum 1: 18. 12. 2023, ob 9:00, v prostorih GRS Škofja Loka, Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka (lokacija praktičnega dela bo odvisna od razmer: Stari vrh, Rudno, Soriška Planina)

ali

Datum 2: 20. 12. 2023, ob 9:00, v prostorih Izobraževalnega centra URSZR, Bezjakova 151, Pekre (lokacija praktičnega dela bo odvisna od razmer: Pohorje, Kope, Golte)

b) Osnovno usposabljanje za reševalce na smučišču:

Teoretični in praktični del tehničnega usposabljanja je odvisen od  števila prijav in razmer na smučiščih. Predviden termin prvega srečanja:

  • 15.12. 2023 v prostorih Izobraževalnega centra URSZR, Bezjakova 151, Pekre (lokacija praktičnega dela bo odvisna od razmer: Pohorje, Kope, Golte)

Vse informacije boste prejeli na uvodnih srečanjih usposabljanj.

c) Preizkus znanja:

Teoretični del preizkusa znanja bo trajal največ 45 minut, praktični del preizkusa znanja pa največ 90 minut. Komisija bo obvestila kandidate o opravljanju posameznega dela preizkusa znanja najmanj 10 dni pred dnevom preizkusa znanja.

Kriterij:

Teoretični del preizkusa znanja uspešno opravi kandidat, ki pokaže znanje v deležu več kot 60 % iz izbranih vsebin poglavij prve pomoči in znanje v deležu več kot 60 % iz tehničnih vsebin.

Praktični del preizkusa znanja uspešno opravi kandidat, ki je pokazal znanje vseh vsebin iz vsebin prve pomoči in tehničnega dela usposabljanja.

Komisija oceni uspešnost dela preizkusa znanja takoj po končanem preizkusu znanja.

Predsednik komisije o doseženi oceni ustno seznani kandidata. Neuspešnega kandidata predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in s pravico do ugovora.

Končni uspeh kandidata ugotovi komisija tako, da na podlagi ocen teoretičnega in praktičnega dela preizkusa znanja določi skupno oceno »preizkus znanja je opravil« ali »preizkus znanja ni opravil«.

Kandidat za reševalca, ki ni uspešno opravil enega dela preizkusa znanja, lahko ta del ponavlja v roku, ki mu ga določi komisija takoj po končanem preizkusu znanja.  Novi rok za ta del preizkusa znanja pa je najprej 14 dni in najpozneje 30 dni od dneva preizkusa znanja, katerega dela kandidat prvič ni opravil.

Če kandidat tudi v novem roku ne opravi dela preizkusa znanja, opravlja preizkus znanja v celoti.

d) Cena usposabljanja in podatki za plačilo:

Cena celotnega osnovnega usposabljanja je 733,00 eur, cena obdobnega usposabljanja pa 250,00 eur.  V ceno je vključena izvedba usposabljanja, izpit, prehrana in uporaba opreme. V primeru, da imajo kandidati že opravljeno ustrezno usposabljanje iz prve pomoči, le -tega ni potrebno ponovno opravljati. Na preverjanju znanja pa se ocenjuje tako znanje iz prve pomoči, kot tudi tehničnega dela.

Takso za izdajo licence plača vsak udeleženec sam Ministrstvu za zdravje. Navodila o plačilu takse prejmejo udeleženci na usposabljanju. Vsak udeleženec nosi sam tudi strošek smučarske vozovnice.

Podatki za plačilo:

Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

Trr: TRR/IBAN: SI56 0700 0000 1002 973 (GB d. d., Kranj)
SWIFT/BIC: GORE SI 2x (Gorenjska banka d. d.)

Sklic: SI00 2023- 01

e) Oprema udeležencev:

Udeleženci potrebujejo za tehnični del usposabljanja naslednjo opremo:

- popolna smučarska oprema, smuči (alpske ali turne), palice, čelada,

- dereze in cepin,

- plezalni pas in pripomoček za spuščanje,

- 2 pomožni vrvici 5 m,

- 3 vponke z matico.

Ostalo tehnično opremo in opremo za usposabljanje prve pomoči priskrbi izvajalec. 

f) Prijave:

Kandidati pošljejo izpolnjeno Prilogo 5: Vloga za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za reševalca na smučišču, in potrdilo o plačilu usposabljanj na e-naslov: gabrijela.vrbnjak@grzs.si

Prijave zbiramo do 14. 12. 2023, do 8:00 ure oziroma DO ZAPOLNITVE MEST.

Vsak udeleženec se s prijavo strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki jih izvajalec potrebuje izključno za izvedbo usposabljanja.

Vse dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu info@grzs.si ali telefonski številki 04 238 27 27

Več informacij:

Pravilnik o reševanju na smučiščih s prilogami - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13189

Zakon o varnosti na smučiščih - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6861

 
SKUPAJ Z NAMI

Zahvaljujemo se našim dolgoletnim podpornikom, ki nam pomagajo na naši poti.

Zavarovalnica Triglav Elan Dacia
E-novičnik

Prijavite se na e-novičnik GRZS in prejemali boste aktualne novice in obvestila o naših aktivnostih.

112 - KLIC V SILI