ICAR / mednarodno reševanje

ICAR / mednarodno reševanje

Mednarodna komisija za reševanje v gorah - ICAR

Poslanstvo: ICAR deluje kot platforma v okviru katere povezane organizacije širijo znanje in izkušnje z namenom izboljšati tehniko gorskega reševanja ter varnost pri izvajanju le-tega. Je neodvisna, svetovna organizacija, ki spoštuje včlanjene organizacije ter spodbuja mednarodno sodelovanje.

ICAR: ICAR združuje gorske reševalce iz celega sveta ter podpira gorsko reševanje in z njim povezane organizacije. Prav tako spoštuje države in njihove samostojne reševalne organizacije. ICAR omogoča mednarodno povezovanje gorsko-reševalnih organizacij. V okviru le-tega se širijo izkušnje in znanja, ki omogočajo bolj učinkovito in varno reševanje. Čeprav ICAR posebno pozornost posveča varnosti in preprečevanju nezgod, organizacija širi znanje z vseh področij gorskega reševanja. ICAR spodbuja zanimanje za gorsko reševanje. Je neodvisna organizacija, odprta vsem, ne glede na spol, starost, versko izpoved ali državo izvora. Njeni člani si izkazujejo medsebojno spoštovanje in toleranco. Od nastanka v letu 1948, ICAR spodbuja mednarodno sodelovanje in se pojavlja kot ena izmed vodilnih organizacij na področju gorskega reševanja.

Naloge: ICAR omogoča širitev novih znanj med svojimi člani. Posebna pozornost se posveča reševalnih dejavnostim, a pozornost se posveča tudi drugim elementom, kot npr. prvi pomoči ter uporabi novih tehnologij. Varnost gorskih reševalcev je primarni cilj organizacije. V okviru tega cilja, ICAR spodbuja tesno sodelovanje z drugimi varstvenimi organizacijami. ICAR je informacijska platforma: mednarodno povezovanje je predpostavka uspešnega delovanja. Za doseganje tega cilja, članice uporabljajo najnovejše tehnologije. ICAR je politično nevtralna organizacija. Kot taka prepušča stike s političnimi subjekti članicam samim, a jih pri tem podpira. Pomoč ponuja predvsem z omogočanjem dostopa do informacij. Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je bistven element gorske medicine. ICAR se tako zavezuje, da bo posvetil pozornost razvoju medicine, ki je uperjena v podporo gorsko-reševalne aktivnosti. Sodelovanje s planinskimi organizacijami je pomemben element preprečevanja gorskih nesreč. ICAR posveča pozornost preventivi na mednarodni ravni.

Organizacija: ICAR se zaveda, da večino članic predstavljajo dobrodelne organizacije, a pozornost posveča tudi profitnim članicam, kajti vse organizacije povezuje reševalno poslanstvo. Uradni jeziki organizacije so angleščina, francoščina ter nemščina in vse članice so dolžne spoštovati jezično pluralnost. Financiranje je urejeno v statutu ter drugih predpisih in aktih. ICAR se financira s pomočjo članarin, ki zagotavljajo optimalno delovanje organizacije. ICAR je prav tako hvaležna za donacije. Računovodstvo se izvaja v skladu s sprejetimi standardi. Čeprav politično nevtralna, ICAR dopušča možnost partnerstev z vsemi subjekti, ki bi lahko pozitivno vplivali na poslanstvo organizacije. Posebej se izpostavlja vlogo navezovanja stikov ter koordinacija med mednarodnimi organizacijami. ICAR je odprta skupnost, v kateri imajo dostop do najnovejših dognanj in znanj vse članice, ne glede na njihov status. ICAR želi rasti. Potrebno je iskati nove in motivirati obstoječe članice.

Kontakt
ICAR Office c/o Swiss Alpine Rescue SAR, Rega-Center
P.O. box 1414
8058 Zurich-Airport, Switzerland
phone +41-44-6543554
fax +41-44-6543842
mobile +41-79-9574169
office@ikar-cisa.org
www.alpine-rescue.org

V primeru nesreče takoj pokličite 112.

112 - KLIC V SILI
Na ozemlju Avstrije pokličite 140 ali 112.
Na ozemlju Italije pokličite 118 ali 112.
Na ozemlju Hrvaške 118 ali 112.
Na ozemlju Madžarske pokličite 118 ali 112.

SKUPAJ Z NAMI

Zahvaljujemo se našim dolgoletnim podpornikom, ki nam pomagajo na naši poti.

Zavarovalnica Triglav Elan Dacia
E-novičnik

Prijavite se na e-novičnik GRZS in prejemali boste aktualne novice in obvestila o naših aktivnostih.

112 - KLIC V SILI