Novice
novica
dogodki

11. 11. 2022 / GRZS

Avtor: Katarina Janjič

Razpis usposabljanja Reševalec na smučišču

Razpis

Kranj, 11. 11. 2022

Zadeva: Razpis osnovnega usposabljanja ‘‘Reševalec na smučišču’'

Gorska reševalna zveza Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila Ministrstva za zdravje (pogodba 6040-754/2020-18 in sklep 6040-754/2020-17), Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) in Pravilnika o reševanju na smučiščih (Uradni list št. 22/18) razpisuje Usposabljanje za reševalca na smučišču.

Program usposabljanja

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov: vsebin prve pomoči, ki obsegajo tako teoretični in praktični del, ter tehnični del usposabljanja, namenjen usposabljanju za uporabo ustrezne reševalne tehnike na smučišču, ki je prav tako sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Natančen program usposabljanja z vsemi vsebinami, zahtevami in literaturo, je določen v Pravilniku o reševanju na smučiščih – Priloga 2, in ga prilagamo kot prilogo tudi temu razpisu.

Termin in kraj usposabljanja

Teoretični in praktični del usposabljanja iz vsebin prve pomoči bo potekal 7., 8. in 9. decembra v veliki sejni sobi GARS Kranj, Bleiweisova cesta 34, v Kranju, od 8:00 do 18:00 ure.

Teoretični in praktični del tehničnega usposabljanja je odvisen od razmer na smučiščih. Predvidoma bo potekal 5. in 6 decembra (ali 12. in 13. decembra – rezervni termin) na smučišču Rudno v Selški dolini. V primeru pomanjkanja snega bodo kandidati o spremembi termina pravočasno obveščeni.

Preizkus znanja bo potekal 21. decembra na smučišču Rudno v Selški dolini.

Preizkus znanja

Teoretični del preizkusa znanja bo trajal največ 45 minut, praktični del preizkusa znanja pa največ 90 minut. Komisija bo obvestila kandidate o opravljanju posameznega dela preizkusa znanja najmanj 10 dni pred dnevom preizkusa znanja.

Kriterij:

Teoretični del preizkusa znanja uspešno opravi kandidat, ki pokaže znanje v deležu več kot 60 % iz izbranih vsebin poglavij prve pomoči in znanje v deležu več kot 60 % iz tehničnih vsebin.

Praktični del preizkusa znanja uspešno opravi kandidat, ki je pokazal znanje vseh vsebin iz vsebin prve pomoči in tehničnega dela usposabljanja. Komisija oceni uspešnost dela preizkusa znanja takoj po končanem preizkusu znanja.

Predsednik komisije o doseženi oceni ustno seznani kandidata. Neuspešnega kandidata predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in s pravico do ugovora.

Končni uspeh kandidata ugotovi komisija tako, da na podlagi ocen teoretičnega in praktičnega dela preizkusa znanja določi skupno oceno »preizkus znanja je opravil« ali »preizkus znanja ni opravil«. Kandidat za reševalca, ki ni uspešno opravil enega dela preizkusa znanja, lahko ta del ponavlja v roku, ki mu ga določi komisija takoj po končanem preizkusu znanja. Novi rok za ta del preizkusa znanja pa je najprej 14 dni in najpozneje 30 dni od dneva preizkusa znanja, katerega dela kandidat prvič ni opravil. Če kandidat tudi v novem roku ne opravi dela preizkusa znanja, opravlja preizkus znanja v celoti.

Cena usposabljanja in podatki za plačilo

Cena celotnega usposabljanja je 733 eur. V ceno je vključena izvedba usposabljanja, izpit, prehrana in uporaba opreme. Takso za izdajo licence plača vsak udeleženec sam Ministrstvu za zdravje. Navodila o plačilu takse prejmejo udeleženci na usposabljanju. Vsak udeleženec nosi sam tudi strošek smučarske vozovnice.

Podatki za plačilo:

Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

Trr: TRR/IBAN: SI56 0700 0000 1002 973 (GB d. d., Kranj) SWIFT/BIC: GORE SI 2x (Gorenjska banka d. d.) Sklic: SI00 2022- 01

Oprema udeležencev

Udeleženci potrebujejo za tehnični del usposabljanja naslednjo opremo:

  • popolna smučarska oprema, smuči (alpske ali turne), palice, čelada,
  • dereze in cepin,
  • plezalni pas in pripomoček za spuščanje,
  • 2 pomožni vrvici 5 m,
  • 3 vponke z matico.

Ostalo tehnično opremo in opremo za usposabljanje prve pomoči priskrbi izvajalec.

Prijave

Kandidati pošljejo svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonsko številko, emšo ter potrdilo o plačilu usposabljanj na e-naslov: kim.pelko@grzs.si. Prijave zbiramo do 5. 12. 2022 oziroma DO ZAPOLNITVE MEST.

Zaradi boljše in kvalitetnejše izvedbe usposabljanja je število kandidatov omejeno na 30 oseb, zato svetujemo, da kandidati pred prijavo preverijo, če je na voljo še kaj prostih mest. V primeru večjega zanimanja bomo razpisali dodatne termine usposabljanj.

Vsak udeleženec se s prijavo strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki jih izvajalec potrebuje izključno za izvedbo usposabljanja.

Vse dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu: katarina.janjic@grzs.si ali telefonski številki 041 859 131.

Priloga: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13189

 
SKUPAJ Z NAMI

Zahvaljujemo se našim dolgoletnim podpornikom, ki nam pomagajo na naši poti.

Zavarovalnica Triglav Elan Dacia
E-novičnik

Prijavite se na e-novičnik GRZS in prejemali boste aktualne novice in obvestila o naših aktivnostih.

112 - KLIC V SILI