Gamsi
Vnos v helikopter
Stol
Sar OS
Oskrba ponesrečenca, foto: Vili Vogelnik
Prevoz ponesrečenca, foto: Klemen Gričar
ICAR / mednarodno sodelovanje   Socialna omrežja

 ICAR_Logo2Mednarodna  komisija za reševanje v gorah - ICAR


Poslanstvo:   ICAR deluje kot platforma v okviru katere povezane organizacije širijo znanje in izkušnje z namenom izboljšati tehniko gorskega reševanja ter varnost pri izvajanju le-tega. Je neodvisna, svetovna organizacija, ki spoštuje včlanjene organizacije ter spodbuja mednarodno sodelovanje.  

ICAR:   ICAR združuje gorske reševalce iz celega sveta ter podpira gorsko reševanje in z njim povezane organizacije. Prav tako spoštuje države in njihove samostojne reševalne organizacije. ICAR omogoča mednarodno povezovanje gorsko-reševalnih organizacij. V okviru le-tega se širijo izkušnje in znanja, ki omogočajo bolj učinkovito in varno reševanje. Čeprav ICAR posebno pozornost posveča varnosti in preprečevanju nezgod, organizacija širi znanje z vseh področij gorskega reševanja. ICAR spodbuja zanimanje za gorsko reševanje. Je neodvisna organizacija, odprta vsem, ne glede na spol, starost, versko izpoved ali državo izvora. Njeni člani si izkazujejo medsebojno spoštovanje in toleranco. Od nastanka v letu 1948, ICAR spodbuja mednarodno sodelovanje in se pojavlja kot ena izmed vodilnih organizacij na področju gorskega reševanja.  

Naloge:   ICAR omogoča širitev novih znanj med svojimi člani. Posebna pozornost se posveča reševalnih dejavnostim, a pozornost se posveča tudi drugim elementom, kot npr. prvi pomoči ter uporabi novih tehnologij. Varnost gorskih reševalcev je primarni cilj organizacije. V okviru tega cilja, ICAR spodbuja tesno sodelovanje z drugimi varstvenimi organizacijami. ICAR je informacijska platforma: mednarodno povezovanje je predpostavka uspešnega delovanja. Za doseganje tega cilja, članice uporabljajo najnovejše tehnologije. ICAR je politično nevtralna organizacija. Kot taka prepušča stike s političnimi subjekti članicam samim, a jih pri tem podpira. Pomoč ponuja predvsem z omogočanjem dostopa do informacij. Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami je bistven element gorske medicine. ICAR se tako zavezuje, da bo posvetil pozornost razvoju medicine, ki je uperjena v podporo gorsko-reševalne aktivnosti. Sodelovanje s planinskimi organizacijami je pomemben element preprečevanja gorskih nesreč. ICAR  posveča pozornost preventivi na mednarodni ravni.  

Organizacija:   ICAR se zaveda, da večino članic predstavljajo dobrodelne organizacije, a pozornost posveča tudi profitnim članicam, kajti vse organizacije povezuje reševalno poslanstvo. Uradni jeziki organizacije so angleščina, francoščina ter nemščina in vse članice so dolžne spoštovati jezično pluralnost. Financiranje je urejeno v statutu ter drugih predpisih in aktih. ICAR se financira s pomočjo članarin, ki zagotavljajo optimalno delovanje organizacije. ICAR je prav tako hvaležna za donacije. Računovodstvo se izvaja v skladu s sprejetimi standardi. Čeprav politično nevtralna, ICAR dopušča možnost partnerstev z vsemi subjekti, ki bi lahko pozitivno vplivali na poslanstvo organizacije. Posebej se izpostavlja vlogo navezovanja stikov ter koordinacija med mednarodnimi organizacijami. ICAR je odprta skupnost, v kateri imajo dostop do najnovejših dognanj in znanj vse članice, ne glede na njihov status. ICAR želi rasti. Potrebno je iskati nove in motivirati obstoječe članice.      

Kontakt  
ICAR Office c/o Swiss Alpine Rescue SAR, Rega-Center
P.O. box 1414
8058 Zurich-Airport, Switzerland
phone +41-44-6543554
fax +41-44-6543842
mobile +41-79-9574169
office@ikar-cisa.org
www.alpine-rescue.org   

 
Če ti je vsebina všeč, jo objavi na FaceBook-u.Sorodne organizacije 

Portal URSZR - Obvestila
Portal URSZR - Opozorila
Planinska zveza Slovenije
© Gorska reševalna zveza Slovenije, 2020