Gorska reševalna zveza Slovenije


Objavil/a: Slavko Rožič, ponedeljek, 4. december 2017

Zbor inštruktorjev GRZS na Zatrniku

V soboto, 2.12.2017 so se na Zatrniku zbrali inštruktorji tehnike gorskega reševanja.

Vsakoletno srečanje se je začelo s predstavitvijo plazovnega nahrbtnika Jet Force. Tehnične prednosti so večkratno proženje blazin na eni turi, ostaja pa dilema ali nemara uporabniki teh in podobnih nahrbtnikov zavestno tvegajo več kot bi sicer.

Na terenu smo organizirali šest delovnih točk. Po mnenju udeležencev so bile zanimive, predvsem smo se ukvarjali z lavinskimi žolnami, preizkušali smo se v različno zahtevnih scenarijih nesreč zasutih v plazu, pri tem uporabljali Recco sistem, elektronske sonde s sprejemnikom in preizkušali različne modele žoln. Poleg tega smo preizkušali sisteme sondiranja in izkopavanj, ki so jih v zadnjih letih predstavljali na kongresih ICAR, vsem pa je skupno, kako v najboljšem razmerju izkoristiti število reševalcev in njihov učinek.

O teh temah se na ICAR pogovarjajo že vrsto let, lahko spremljamo poročila in raziskave, ključno pa je, da se nova znanja in dognanja v realnem času predstavijo tudi nacionalni organizaciji. Tako je beseda tekla tudi o triaži pri zasutih o plazu (strokovno: Remote Reverse Triage in Avalanche Rescue). Pri več zasutih žrtvah se je treba odločiti in najprej začeti z izkopavanje tistih, ki imajo največjo možnost preživetja in najkrajši čas izkopavanja. Tak način odločanja sicer ni novost, prisoten je tudi v drugih nesrečah, predstavlja pa odmik od tradicionalnega razmišljanja in pušča dileme tistim, ki se znajdejo v takšnih situacijah.

20171202_Zatrnik_ZI

Po kratkem predahu je sledil še sestanek inštruktorjev. Inštruktorji so ključni za usposabljanja gorskih reševalcev in za vodenje intervencij, tako da so se tudi vsebine vrtele okrog teh tematik. Zbor je bil konstruktiven, bilo je precej predlogov za nadaljnje delo, sestanek pa kljub temu ni bil predolg.

Zbora inštruktorjev v organizaciji Strokovne komisije GRZS se je udeležilo 51 inštruktorjev GRZS iz 16 postaj, pri izvedbi pa sta sodelovala tudi gorska vodnika Rok Zalokar (Pieps Demo Team) in Aljaž Anderle (Mammut Team).

Besedilo: Slavko Rožič
https://www.grzs.si/novice.php?pid=565 16. 11. 2018