Gorska reševalna zveza Slovenije


Objavil/a: Slavko Rožič, torek, 19. avgust 2014

Velika plaketa Občine Radovljica

Po sklepu Občinskega sveta Občine Radovljica se je Velika plaketa občine Radovljica pred kratkim podelila društvu Gorske reševalne službe Radovljica ob 50-letnici uspešnega humanitarnega dela na področju reševanja.
V obrazložitvi je bilo zapisano: "Društvo gorske reševalne službe Radovljica je član Gorske reševalne zveze Slovenije in ena od temeljnih enot zveze. Vse od leta 1964, ko je bilo ustanovljeno, se dejavno vključuje v sistem zaščite in reševanja v občini Radovljica.

Cilj in namen društva je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na težje dostopnih terenih, kar zahteva ustrezno tehnično, psihično in fizično usposobljenost reševalcev. V društvu je trenutno aktivnih 31 prostovoljnih članic in članov različnih starosti, izkušenj in strok. Da so dosegli visoko usposobljenost, so žrtvovali veliko prostega časa, volje in truda. Vsi so dejavni pri reševanju ponesrečencev v gorah, v iskalnih akcijah in pri pomoči v nesrečah. V zadnjih letih v povprečju opravijo po 20 reševalnih intervencij na leto. Društvo deluje tudi preventivno in na področju izobraževanja ne le svojih članov temveč tudi drugih ljubiteljev gora.

Dejanski pomen in humanitarnost dejavnosti društva ter požrtvovalnost njegovih članov opišejo besede predsednika radovljiške gorske reševalne službe Tonija Smoleja v zborniku, ki ga je društvo izdalo ob svoji 50-letnici: »Le malo je prostovoljnih dejavnosti, kjer bi posameznik, tudi za ceno svoje ogroženosti, reševal drugega, ki ga skoraj zagotovo do takrat še ni srečal, reševal prostovoljno. Ne glede na čas in razmere ga bo reševal tudi v primeru, ko razum šepeta o tem, da je ponesrečenec že mrtev. Organizacija, ki to zmore in redno opravlja svoje naloge na opisani način, je gorska reševalna služba.«

20140819_GRZS_GRS_Radovljica_priznanje
Predsednik GRS Radovljica Toni Smolej prjema plaketo iz rok župana občine Radovljica Cirila Globočnika (levo) (Foto: Marjana Ahačič)

https://www.grzs.si/foto_prikazi.php?pid=198 17. 11. 2019