Pregled izpolnjevanja intervencijskih poročil v letu 2020 na dan 25. januar

Društvo GRZS Število vseh intervencij Število admistrativno zaključenih intervencij Število intervencij v administrativni obdelavi
BOHINJ 2 2 0
BOVEC 2 1 1
CELJE 5 0 5
JEZERSKO 3 3 0
KAMNIK 1 1 0
KOROŠKE 1 1 0
KRANJ 1 1 0
KRANJSKA GORA 4 1 3
LJUBLJANA 3 3 0
MOJSTRANA 1 1 0
RADOVLJICA 5 5 0
ŠKOFJA LOKA 4 2 2
TOLMIN 3 3 0
TRŽIČ 1 0 1
Skupaj 36 24 12

Število intervencij in reševalcev v letu 2020 na dan 25. januar

Zajete so le intervencije, ki so administrativno zaključene oziroma so zanje oddana popolna poročila
Društvo GRZS ReševanjeIskanjeSkupajZdravnikHelikopterŠtevilo reševalcev
BOHINJ2021111
BOVEC101119
CELJE404148
JESENICE000000
JEZERSKO3031121
KAMNIK1011011
KOROŠKE1011116
KRANJ1011110
KRANJSKA GORA4043445
LJUBLJANA3031038
MARIBOR000000
MOJSTRANA101112
RADOVLJICA4152256
RATEČE000000
ŠKOFJA LOKA3032353
TOLMIN3032125
TRŽIČ000000
Skupaj 31 1 32 18 20 305

Število ponesrečencev v letu 2020 na dan 25. januar

Zajete so le intervencije, ki so administrativno zaključene oziroma so zanje oddana popolna poročila
Društvo GRZS Nepoškodovani gorniki Nepoškodovani drugi Lažje poškodovani gorniki Lažje poškodovani drugi Težje poškodovani gorniki Težje poškodovani drugi Lažje oboleli gorniki Lažje oboleli drugi Huje oboleli gorniki Huje oboleli drugi Mrtvi gorniki Mrtvi drugi Pogrešani gorniki Pogrešani drugi Skupaj
BOHINJ 0 01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BOVEC 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CELJE 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
JESENICE 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEZERSKO 1 00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
KAMNIK 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KOROŠKE 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KRANJ 0 00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KRANJSKA GORA 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LJUBLJANA 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARIBOR 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOJSTRANA 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RADOVLJICA 1 02 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
RATEČE 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠKOFJA LOKA 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOLMIN 0 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TRŽIČ 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 6 2 7 2 6 3 0 0 1 0 3 1 0 0 31

Število nesreč v letu 2020 na dan 25. januar

Zajete so le intervencije, ki so administrativno zaključene oziroma so zanje oddana popolna poročila
Društvo GRZS Hoja po poti Hoja po brezpotju Plezanje Smučanje Turno smučanje Vodne aktivnosti Aktivnosti v zraku Kolesarjenje Druge športne in rekreacijske aktivnosti Drugo Delo Skupaj
BOHINJ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BOVEC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CELJE 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
JESENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEZERSKO 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
KAMNIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KOROŠKE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KRANJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KRANJSKA GORA 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LJUBLJANA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
MARIBOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOJSTRANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RADOVLJICA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RATEČE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŠKOFJA LOKA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOLMIN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
TRŽIČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 16 4 4 1 0 0 2 0 3 2 0 32

Starost ponesrečenih, obolelih in mrtvih v letu 2020 na dan 25. januar

Zajete so le intervencije, ki so administrativno zaključene oziroma so zanje oddana popolna poročila
Društvo GRZS Pod 10 let 10-18 let 18-55 let 55-70 let Nad 70 let Skupaj
BOHINJ 0 1 1 0 0 2
BOVEC 0 1 0 0 0 1
CELJE 0 0 2 0 0 2
JESENICE 0 0 0 0 0 0
JEZERSKO 0 0 0 1 0 1
KAMNIK 0 0 1 0 0 1
KOROŠKE 0 0 1 0 0 1
KRANJ 0 0 1 0 0 1
KRANJSKA GORA 0 0 1 0 0 1
LJUBLJANA 0 0 2 1 0 3
MARIBOR 0 0 0 0 0 0
MOJSTRANA 0 0 0 1 0 1
RADOVLJICA 0 0 3 0 2 5
RATEČE 0 0 0 0 0 0
ŠKOFJA LOKA 0 0 1 1 1 3
TOLMIN 0 0 1 2 0 3
TRŽIČ 0 0 0 0 0 0
Skupaj 0 2 14 6 3 25