Gorska reševalna zveza Slovenije


Objavil/a: Matjaž Šerkezi, nedelja, 5. januar 2014

Razpis - kadrovanje v komisije GRZS in v organe Ustanove Sklad Okrešelj

Upravni odbor GRZS je dne, 17. 12. 2013, določil kandidacijsko komisijo, ki izvede razpis kandidacijskega postopka za kadrovanje v komisije GRZS in Ustanove Sklad Okrešelj.
V prilogi vam pošiljamo prijavnico za kadrovanje članov društev in postaj za:
1. predsednike in člane v komisije GRZS:
 • Komisija za reševalne tehnike (dodatna zahteva: inštruktor GRS z licenco!),
 • Komisija za letalsko reševanje, inštruktor (zahteva za predsednika: inštruktor z licenco!)
 • Komisija za medicino,
 • Komisija za reševanje iz plazov,
 • Komisija za opremo,
 • Komisija za zveze,
 • Komisija za informatiko in analitiko.

Kandidati za predsednike komisij morajo ob prijavi priložiti program dela komisije za mandatno obdobje 2014-2018.

2. člane odbora za priznanja:
 • Odbor za priznanja (3 člani).

3. člane v organe Ustanove Sklad Okrešelj
 • Uprava Ustanove Sklad Okrešelj (7 članov),
 • Nadzorni svet (3 člani),
 • Komisija za dodeljevanje štipendij (3 člani).

Izpolnjene prijavnice pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj - razpis« do 19. 3. 2014 na naslov: Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj

Kandidacijska komisija: Dominik Skumavec, vodja


pdf Prijavnica - Ustanovni sklad Okrešelj (465,27 Kb)
pdf Prijavnica - predsednik in člani komisij (477,75 Kb)
https://www.grzs.si 14. 10. 2019